Mẫu nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 8m đẹp,

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà 2 tâng mái thái 8m

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà 2 tâng mái thái 8m đẹp và sang trọng
Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà 2 tâng mái thái 8m
Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà 2 tâng mái thái 8m đẹp
Phối cảnh mặt tiền nhà phố 2 tầng mái thái chiều ngang 8m

Phối cảnh mặt bằng nhà mái thái 2 tầng mặt tiền 8m

Tầng 1:

Mẫu nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 8m - Mặt bằng tầng 1
Mặt bằng tầng 1 nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 8m

 

Tầng 2:

Mẫu nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 8m với mặt bằng tâng 2
Mặt bằng tầng 2 nhà phố mái thái 2 tầng 8m

Nội thất nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 8m đẹp

Phòng khách

Phòng khách mẫu nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 8m
Phòng khách nhà 2 tầng mái thái 8m

Phòng bếp

Phòng bếp ăn của mẫu nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 8m
Phòng bếp + ăn nhà 2 tầng mái thái 8m

Phòng thờ

Không gian phòng thờ mẫu nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 8m
Phòng thờ nhà phó 2 tầng 8m mái thái

Phòng ngủ

Phòng ngủ đẹp của mẫu nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 8m
Không gian phòng ngủ đẹp nhà 2 tầng mái thái 8m
Phòng ngủ sang trọng của mẫu nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 8m
Không gian phòng ngủ sang trọng nhà 2 tầng mái thái 8m
Phòng ngủ rộng rãi mẫu nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 8m
Không gian phòng ngủ rộng rãi trong nhà 2 tầng mái thái 8m

Phòng WC

Nhà vệ sinh của mẫu nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 8m
Nhà vệ sinh hiện đại nhà phố 2 tầng mái thái 8m
Phòng WC của mẫu nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 8m
Nhà vệ sinh của nhà 2 tầng mái thái 8m

Mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ

Mặt tiền nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ

Phối cảnh Mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ
Phối cảnh thực tế mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ
Phối cảnh thực tế mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ
Chi tiết phối cảnh nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ

Bản vẽ mặt bằng nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ

Tầng 1

Mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ - Mặt bằng tầng 1
Phối cảnh mặt bằng tầng 1 nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ

Tầng 2

Phối cảnh mặt bằng mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ
Mặt bằng tầng 2 nhà 2 tầng 4 phòng ngủ mặt tiền 8m

Phối cảnh nội thất nhà 2 tâng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ

Phòng khách

Phòng khách mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ
Phòng khách nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ
Không gian rộng phòng khách Mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ
Phòng khách đẹp nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ

Phòng bếp

Phòng bếp mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ
Phòng bếp nhà phố 2 tầng mặt tiền 4 phòng ngủ

Phòng thờ

Không gian phòng thờ đẹp nhà 2 tầng 4 phòng ngủ mặt tiền 8m
Phòng thờ đẹp nhà 2 tầng 4 phòng ngủ

Phòng ngủ

Mẫu phòng ngủ đơn giản trong nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ
Phòng ngủ đơn giản nhà 2 tâng 4 phòng ngủ mặt tiền 8m
Phòng ngủ phong cách sang trọng trong Mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ
Phòng ngủ sang trọng nhà phố 2 tầng 8m

Phòng vệ sinh

Mẫu nhà vệ sinh chung Mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ
Nhà vệ sinh nhà phố 2 tầng mặt tiền 8m
Phòng WC chung trong Mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m 4 phòng ngủ
Phòng WC nhà phố 2 tầng 8m

Mẫu nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại

Mặt tiền nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại

Phối cảnh Mẫu nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại
Phối cảnh thực tế mẫu nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại
Không gian Mẫu nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại
Phối cảnh chi tiết mẫu nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại

Bản vẽ mặt bằng nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại (BV5036)

 

 

Phối cảnh nội thất nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại

Phòng khách

Phòng khách mẫu nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại
Phòng khách rộng rãi nhà phố 2 tầng mặt tiền 8m
Không gian phòng khách mẫu nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại
Phòng khách đơn giản của nhà phố 2 tầng mặt tiền 8m

Phòng bếp

Không gian phòng bếp ăn của nhà phố 2 tầng hiện đại 8m
Phòng ăn của nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại
Không gian phòng ăn Mẫu nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại
Phòng bếp ăn nhà phố 2 tầng có mặt tiền 8m

Phòng ngủ

Không gian phòng ngủ Mẫu nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại
Phòng ngủ rộng rãi trong nhà phố 2 tầng 8m

Phòng vệ sinh

Phòng WC của mẫu nhà phố mặt tiền 8m 2 tầng hiện đại
Nhà vệ sinh nhà phố 2 tầng mặt tiền 8m

Mẫu nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m

Mặt tiền mẫu nhà biệt thự mặt tiền 8m có 2 tầng

Phối cảnh chi tiết Mẫu nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m
Phối cảnh thực tế nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m
Phối cảnh chi tiết nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m
Phối cảnh không gian nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m

Bản vẽ mặt bằng mẫu nhà biệt thự mặt tiền 8m có 2 tầng

 

 

Phối cảnh nội thất mẫu nhà biệt thự mặt tiền 8m có 2 tầng

Phòng khách

Phòng khách Mẫu nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m
Phòng khách sang trọng nhà biệt thự 2 tầng 8m
Phòng khách rộng rãi của nhà biệt thự 2 tầng
Phòng khách rộng của mẫu nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m

Phòng bếp

Không gian phòng ăn Mẫu nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m
Phòng ăn tiện nghi của mẫu nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m

Phòng ngủ

Không gian phòng ngủ sang của Mẫu nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m
Phòng ngủ sang trọng của mẫu nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m
Không gian hiện đại của phòng ngủ trong Mẫu nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m
Phòng ngủ hiện đại của nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m

Phòng vệ sinh

Mẫu nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m có nhà vệ sinh
Nhà vệ sinh của nhà biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m

Mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m mái Nhật

Mặt tiền mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m mái Nhật

Phối cảnh thực tế mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m mái Nhật
Phối cảnh thực tế nhà 2 tầng mặt tiền 8m mái Nhật

Bản vẽ mặt bằng mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m mái Nhật

 

 

Phối cảnh nội thất mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m mái Nhật

Phòng khách

Phòng khách Mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m mái Nhật phòng khách đẹp
Mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m mái Nhật phòng khách đẹp

Phòng bếp

Không gian phòng bếp nhà 2 tầng mặt tiền 8m
Phòng bếp của nhà 2 tầng mặt tiền 8m mái Nhật

Phòng ngủ

Không gian phòng ngủ sang trọng nhà phố 2 tầng 8m
Phòng ngủ mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m mái Nhật phòng khách đẹp

Phòng vệ sinh

Không gian nhà vệ sinh của nhà phố mặt tiền 8m
Nhà vệ sinh nhà 2 tầng mặt tiền 8m mái Nhật

Lưu ý khi thiết kế mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m

Để xây được mẫu nhà nhà 2 tầng mặt tiền 8m vừa đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ và tính khoa học trong cách bố trí công năng không phải là điều quá dễ dàng. Vậy trước khi bắt thay vào thiết kế và xây dựng nên một tổ ấm hoàn hảo thì bạn nên cần lưu ý những điều sau đây:

  • Thiết kế ngôi nhà

Xem xét vị trí lô đất kỹ lưỡng để đưa ra thiết kế phù hợp cho không gian để đưa ra được bối cảnh không gian phù hợp với các nhu cầu sinh hoạt, tránh những bất tiện cho cuộc sống về sau.

  • Số lượng thành viên phù hợp với diện tích nhà ở

Tính toán diện tích xây dựng phù hợp đủ với số lượng thành viên trong gia đình. Bởi một ngôi nhà diện tích quá hẹp sẽ khiến tất cả mọi người bất tiện trong việc sinh hoạt, đặc biệt sẽ cảm thấy ngột ngạt trong chính không gian tổ ấm của mình. 

Tuy nhiên, nếu có quá ít thành viên nhưng xây dựng một ngôi nhà quá rộng rãi sẽ mang đến sự trống vắng và thiếu cảm giác an toàn. Vì vậy, việc xem xét diện tích nhà ở và số lượng thành viên là 2 yếu tố cũng cực kỳ quan trọng cần phải xem xét. 

  • Vật liệu xây dựng 

Vật liệu xây dựng là lõi sống chính của ngôi nhà, đảm bảo được tính kiên cố và an toàn cho các thành viên khi sống trong tổ ấm. Nên tìm hiểu và lựa chọn những vật tư vừa đảm bảo được chất lượng cũng như mức giá ổn định để mang đến sự hài lòng tốt nhất cho bạn/.

  • Đơn vị thi công

Hiện nay có rất nhiều nhà thầu xây dựng trên thị trường, tuy nhiên việc tìm hiểu kỹ một đơn vị uy tín cũng không phải quá dễ. Hãy tìm hiểu về họ, xem những chất lượng thực tế dự án mà họ đã làm và những phản hồi khách hàng trước đây để đảm bảo được sự uy tín.

Cách tính chi phí xây mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m

Mỗi đơn vị thầu xây dựng sẽ đưa ra mỗi mức giá khác nhau, còn bây giờ hãy thử tham khảo mức giá cực kỳ hợp lý mà KASAI mang lại cho quý khách dưới đây nhé!

Hồ sơ thiết kế (gói ưu đãi): 70,000đ/m2

  • Full hồ sơ thiết kế.
  • Hồ sơ: kiến trúc, kết cấu, điện nước.

Nội thất: 80,000đ/m2

  • Phối cảnh 3d nội, ngoại thất.
  • Hồ sơ triển khai thi công nội thất.

Trên đây là bài viết tổng hợp các mẫu nhà 2 tầng mặt tiền 8m hiện đại và có full bản vẽ công năng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn. Nếu các gia chủ đang có nhu cầu tìm kiếm một đơn vị thi công và thiết kế uy tín để kiến tạo được không gian ở lý tưởng của mình thì hãy liên hệ với KASAI để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất!

 

Thông tin liên hệ và báo giá:

Address: Số 62 Xuân Thuỷ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Phone: 0972903570

Fax: 0972903570

Hotline: 0931393270

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *